وبینار قوانین مالیاتی در امارات متحده عربی

وبینار قوانین مالیاتی در امارات متحده عربی

دولت امارات متحده عربی در نظر دارد از ابتدای ماه ژوئن سال 2023 بعنوان آغاز سال مالی این کشور قانون جدید مالیاتی خود را عملیاتی نماید در این راستا و با عنایت به اهمیت موضوع، مرکز تجاری ایران در امارات متحده عربی در نظر دارد در تداوم وظایف و ماموریت های محوله و با هدف تشریح ابعاد موضوع و آشنایی هر چه بیشتر و بهتر با صاحبان کسب و کار و فعالان اقتصادی علاقمندان به حضور در بازار امارات با این امر رویدادی را تحت عنوان Corporate Tax UAE  روز پنجشنبه مورخ 15/10/1401 بصورت مجازی و در قالب وبینار برگزار نماید.

سرفصل موضوعاتی که در این رویداد به آن پرداخته خواهد شد عبارتند از:

-اشاره به انواع مالیات های جاری در امارات
- تبیین الزامات مالیات شرکتی امارات
- مالیات شرکتی در مناطق آزاد و سرزمین اصلی
- تشریح شرایط اخذ مالیات از شرکت های خارجی
- شرکت های مشمول و یا معاف از پرداخت مالیات شرکتی
- تشریح نحوه محاسبه و مقررات تنظیم و تسلیم اظهارنامه