01

حمایت از تولید

حفظ و حمایت از منافع اعضای اتحادیه و اقدام جدی برای جلوگیری از رقابت های ناسالم و مضر و عواملی که موجب رکود و بحران بازار گیاهان داروئی و سد راه پیشرفت آن می باشد

02

افزایش صادرات

اهتمام در افزایش صادرات گیاهان دارئی در کلیه بازارهای بین المللی از طریق بهبود کیفیت و بسته بندی آن و اجرای کامل مقررات استاندارد و بازاریابی علمی و عملی

03

همکاری با سازمان های دولتی

همکاری با سازمان های دولتی و جلب حمایت آنها خصوصا وزارت امور اقتصادی و دارایی و کشاورزی، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان توسعه صادرات ایران و سایر موسسات ذیربط جهت توسعه صادرات

04

از کشت تا صادرات

امروز یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در صادرات کیفیت و سلامت محصول است ، این اتحادیه قصد دارد با ایجاد ارتباط علمی و تخصصی فی مابین کلیه ارکان این زنجیره از کشت و تولید تا صادرات ، گام موثری در نیل به این هدف ، بردارد .

جستجو در تولیدکنندگان و صادرکنندگان

فعالیت اتحادیه صادرکنندگان گیاهان داروئی

عمده ترین فعالیت اتحادیه صادرکنندگان گیاهان داروئی و فرآورده های غذایی ایران، خدمات به اعضا در بخش صادرات، معرفی شرکت های خارجی خریدار اقلام تحت پوشش به اعضا،ارائه آمار گمرکی،اعلام بخشنامه های مرکز توسعه صادرات ایران، وزارت بازرگانی، وزارت کشاورزی، سازمان جنگل ها و مراتع و اداره استاندارد به اعضا،انتشار خبرنامه و حل مشکلات صادرکنندگان می باشد.

اعضای اتحادیه
41
تعداد اعضای اتحادیه
6
تعداد گروه های کالایی
5580
پروژه های صادراتی
8
کاگروه های تخصصی
محصولات تولیدی اعضای اتحادیه

گروه های کالایی

درخواست تائید اهلیت صادرکنندگان

اهتمام در افزایش صادرات گیاهان دارئی در کلیه بازارهای بین المللی از طریق بهبود کیفیت و بسته بندی آن و اجرای کامل مقررات استاندارد و بازاریابی علمی و عملی.

ثبت درخواست تائید اهلیت

عضویت در اتحادیه

حفظ و حمایت از منافع اعضای اتحادیه و اقدام جدی برای جلوگیری از رقابت های ناسالم و مضر و عواملی که موجب رکود و بحران بازار گیاهان داروئی و سد راه پیشرفت آن می باشد.

عضویت در اتحادیه
آخرین اخبار
مقالات ، اطلاع رسانی و بخشنامه ها