درباره اتحادیه

اتحادیه گیاهان دارویی

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان گیاهان داروئی، فرآورده های غذایی و زعفران ایران وابسته به اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران به منظور بهبود و توسعه صادرات گیاهان داروئی، صمغ های نباتی، ریشه های گیاهی و دانه های کشاورزی در سال 1345 تاسیس شد. اساسنامه این اتحادیه با (7) فصل (61) ماده و (16) تبصره تصویب گردیده است.

 • فصل اول اهداف و موضوع فعالیت
 • فصل دوم وظایف و اختیارات
 • فصل سوم عضویت و شرایط آن
 • فصل چهارم ارکان
 • فصل پنجم منابع مالی
 • فصل ششم انحلال و تصفیه
 • فصل هفتم سایر موارد

بر مبنای اهداف تصریح شده در اساسنامه، این اتحادیه اهداف ذیل را دنبال میکند:

 • حفظ و حمایت از منافع اعضای اتحادیه و اقدام جدی برای جلوگیری از رقابت های ناسالم و مضر و عواملی که موجب رکود و بحران بازار گیاهان داروئی و سد راه پیشرفت آن می باشد.
 • اهتمام در افزایش صادرات گیاهان دارئی در کلیه بازارهای بین المللی از طریق بهبود کیفیت و بسته بندی آن و اجرای کامل مقررات استاندارد و بازاریابی علمی و عملی.
 • همکاری با سازمان های دولتی و جلب حمایت آنها خصوصا وزارت امور اقتصادی و دارایی و کشاورزی، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان توسعه صادرات ایران و سایر موسسات ذیربط جهت توسعه صادرات از طریق ممکن.
 • همکاری و هماهنگی با اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران در راه اجرای سیاست های بازرگانی و ارتباط با تولیدکنندگان به منظور کوتاه کردن دست واسطه ها و تبادل نظر در زمینه بهبود وضع تولید و جمع آوری محصول.
 • ارائه پیشنهادهای عملی به منظور افزایش صادرات و کوشش در جهت رفع کلیه موانع در راه صادرات این کالاها از طرق مختلف.
 • سعی در اخذ وام و تحصیل اعتبارات مناسب و کمک به کارگاه های بسته بندی و صادرکنندگان از منابع مختلف.
 • کوشش در جهت پیدا کردن سریع ترین و اقتصادی ترین راه حمل و نقل داخلی و خارجی.

این اتحادیه در حال حاضر 110 عضو ثبت نام شده دارد که بیشتر از یک پنجم آن بطور فعال با اتحادیه ارتباط پررنگ دارند. منابع درآمد اتحادیه از ورودیه، حق عضویت و حق داوری است که با پیشنهاد هیات رئیسه اتحادیه می تواند منابع درآمد دیگری را برای تامین هزینه های خود تصویب و به مورد اجرا درآورد. عمده ترین فعالیت اتحادیه صادرکنندگان گیاهان داروئی و فرآورده های غذایی ایران، خدمات به اعضا در بخش صادرات، معرفی شرکت های خارجی خریدار اقلام تحت پوشش به اعضا،ارائه آمار گمرکی،اعلام بخشنامه های مرکز توسعه صادرات ایران، وزارت بازرگانی، وزارت کشاورزی، سازمان جنگل ها و مراتع و اداره استاندارد به اعضا،انتشار خبرنامه و حل مشکلات صادرکنندگان می باشد.