کشت و صنعت گلبارز جیرفت

اطلاعات تماس

نام مدیر :
مسعود احمدی


آدرس :
کرمان- خیابان سعدی- خیابان خراسانی- شرقی اول-آخرین 3طبقه (نماسنگ)- کدپستی 7613117166


تلفن :
32236675


فاکس :
32236675