انجمن گیاهان داروئی ایران

اطلاعات تماس

نام مدیر :
محمدباقر رضائی-عضوافتخاری


ایمیل :
ne_rezai@yahoo.com


آدرس :
اتوبان تهران کرج- خروجی پیکان شهر- انتهای 20 متری دوم- بلوار موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور،کدپستی138-14965


تلفن :
44787282-5 خ.رضایی