انجمن علمی گیاهان داروئی ایران

اطلاعات تماس

نام مدیر :
محمدباقر رضائی-عضوافتخاری


ایمیل :
ne_rezai@yahoo.com


وب سایت :
https://www.imps.ir/

آدرس :
اتوبان تهران کرج- خروجی پیکان شهر- انتهای 20 متری دوم- بلوار موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور


کد پستی :
14965-138

تلفن :
02144787282-5 خ.رضایی