بازرگانی محمد علی زمانی

اطلاعات تماس

نام مدیر :
محمدعلی زمانی


ایمیل :
zamani.trading@yahoo.com


آدرس :
کرمان-شرف آباد-قائم 47-سمت راست-فرعی اول-بازرگانی زمانی-کدپستی 7614979858


تلفن :
32752230


فاکس :
32752233