شرکت بازرگانی فامرین

اطلاعات تماس

نام مدیر :
امیر امیرماهانی


ایمیل :
famrin_co@yahoo.com


آدرس :
تهران خ پیروزی- نیکنام - کوچه هادی ایزدی پ 4-آقای امیرماهانی


تلفن :
22056437-22058153-09121373896


فاکس :
22056438